Alla dagar (12:00-22:00)

0790-12 00 05

GRATIS FRAKT
På alla order

Valif 20 mg säljes

286.00kr1,920.00kr

Sale!

Valif 20 mg säljes billigt via Svensk hemsida!

Passa på Valif 20 mg säljes billigt via Svensk hemsida och med Svensk support.
Dessa innehåller Vardenafil, som är en fosfodiesteras en typ 5-hämmare dessa hjälper män med en erektil dysfunktion (impotens), att få och upprätthålla en kraftfull erektion, då dem är sexuellt upphetsade.

Valif tabletter 20mg brukas för att behandla erektil dysfunktion (impotens) hos män, detta är då alltså oförmågan att uppnå eller upprätthålla en hård och upprätt penis som är lämplig för sexuell aktivitet som orsakas av otillräckligt blodflöde i penis.
Snövitra tabletter 20 mg slappnar av blodkärlen i penisen samt ökar blodflödet och även orsakar erektion, vilket är det helt naturliga svaret på sexuell stimulering.
Det är dock viktigt och komma ihåg att Valif-tabletter 20 mg fungerar bara om du är sexuellt upphetsad.
Finns i lager!

Valif 20 mg säljes bra potensmedel

Original Valif 20 mg säljes och skickas i anonymt paket.
Valif 20 mg säljs som tabletter och dessa innehåller Vardenafil.
Dessa verkar på penisens erektila vävnad det vill säga att den ökar blodflödet för att få erektion.

Skulle det vara så att ni söker ett potensmedel som är i gelé form så rekommenderar vi Kamagra Oral Jelly 100mg.
Kamagra Oral Jelly 100mg här.
Söker ni något starkare så rekommenderar vi Cenforce 100mg, 150mg, 200mg.
Cenforce 100mg, 150mg, 200mg här.
Söker ni billiga piller så är den kända Kamagra 100mg billiga och något som vi säljer väldigt mycket av. Kamagra 100mg här.

Under sexuell stimulering så frigörs kväveoxid i penisens erektilvävnad detta aktiverar enzymet guanylatcyklas.
Detta enzym ökar kraftigt nivåerna av en kemikalie som även går under namnet cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP), detta slappnar av blodkärlen i penisen samt låter blod fylla dem svampiga erektilvävnaderna som gör att du får erektion.
Här kan ni kolla in våra omdömen, och skriv gärna ett själva när ni har handlat genom oss.

Det finns även ett annat enzym som heter fosfodiesteras typ 5 (PDE5) detta bryter ner cGMP samt även förhindrar blodflödet i penis, detta orsakar förlust av erektionen.
Och Valif tabletter 20 mg motverkar PDE5: s verkan som löser erektil dysfunktion detta gör den genom att låta den naturliga processen för sexuell upphetsning aktivera cGMP-mekanismen för att få och upprätthålla en kraftfull erektion.

Valif 20 mg säljes från Svensk hemsida!

Valif tabletter 20 skall tas inom cirka 60 minuter innan planerat sex och oftast så hjälper det dig att få erektion på cirka en halvtimme som kommer att vara i cirka fyra timmar, under förutsättning att du då är sexuellt upphetsad. 

Men Valif tabletter 20 mg fungerar ej om du inte är sexuellt upphetsad.

Vad innehåller Valif?

Snövitra tabletter 20 mg innehåller den aktiva substansen Vardenafil, som motverkar erektil dysfunktion (impotens) hos män, detta gör den genom att öka blodflödet till penisen.

BEHANDLING AV ED (IMPOTENS) MED VALIF TABLETTER

Valif tabletter innehåller den aktiva substansen Vardenafil, som är en fosfodiesteras typ 5 (PDE5) hämmare.
Denna används för att behandla ED hos män (impotens).
Vid sexuell stimulering så frigörs kväveoxid i penis erektilvävnad (på latin corpus cavernosum) samt aktiverar ett enzym som heter guanylatcyklas.

Detta ökar då nivåerna av en kemikalier som vanligtvis kallas cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) denna slappnar då av blodkärlen i penisen samt låter blodet fylla de svampiga erektilvävnaderna som medför att du får erektion.
Det finns även ett annat enzym som vanligtvis kallas fosfodiesteras typ 5 (PDE5) detta bryter ner cGMP och motverkar blodflödet i penisen, detta orsakar förlust av erektion.

Om Valif-tabletterna tas före planerad sexuell aktivitet så hämmar dem PDE5, vilket medför att cGMP kan fortsätta att öka blodflödet till penisen och medföra att du får erektion.

VAD FINNS DET FÖR BIVERKNINGAR AV VALIF?

De vanligaste upplevda biverkningarna av Valif tabletter 20 mg inkluderar yrsel, huvudvärk eller yrsel, nästäppa, rodnad, dyspepsi (halsbränna), illamående.
Det finns även mindre vanliga biverkningar som är ökad tårbildning som orsakar vattna ögon, synstörningar, förändringar i blodtrycket (hypo och högt blodtryck), upplevd sömnighet, andnöd (andfåddhet), smärta (i buken samt i ryggfogarna).

NÄR SKA VALIF INTE ANVÄNDAS?

Du bör inte använda Valif-tabletter 20 mg om du:

Är allergiska mot Vardenafil eller någon annan ingrediens i Valif tabletter.
>Om du tar nitratläkemedel, såsom exempelvis nitroglycerin mot kärlkramp, då det kan leda till ett väldigt kraftigt blodtrycksfall
Om du har en lever eller njursjukdom
Har ett tillstånd där samlag ej kan rekommenderas detta då tack vare hjärt eller hjärtproblem även om du har haft stroke eller hjärtinfark under de senaste halvåret.

Eller ifall ni har onormalt lågt eller högt blodtryck
Har en ögonsjukdom som är en icke-arteritiskfrämreischemisk optisk neuropati (NAION), då denna orsakar synförlust även om du har retinitis pigmentosa

Även om du tar mediciner som kan interagera med Snovitra alternativt som kan öka risken för biverkningar antibiotika som erytromycin och rifampicin, verapamil eller diltiazem (för högt blodtryck), cimetidin för behandling av sår ritonavir, indinavir (för behandling av HIV), itrakonazol eller ketakonazol (för svampinfektioner) även alfa-blockerare som doxazosin eller terazosin för godartad prostatahyperplasi

VAD FINNS DET FÖR LÄKEMEDEL INTERAGERAR MED VALIF?

Det finns flertalet läkemedel interagerar med Valif och dessa bör antingen inte tas då du även tar Valif eller enbart efter diskussion med din läkare:
Det finns flera läkemedel som kan orsaka en seriös reaktion med Valif: alla nitratläkemedel, såsom exempelvis nitroglycerin mot angina, alfa-blockerare somdoxazosin eller terazosin för godartad prostatahyperplasi, diltiazem eller verapamil (för högt blodtryck).

Följande läkemedel påverkar Valif: antibiotika somerytromycin och rifampicin, itrakonazol eller ketakonazol (mot svampinfektioner), cimetidin för behandling av sår, ritonavir eller indinavir mot hivdoxazosinsom tas för godartad prostatahyperplasi påverkas av Valif.

HUR SKA MAN TA VALIF?

Vi rekommenderar att du tar en Valif-tablett med ett glas vatten cirka en halvtimme till en timme före sexuell aktivitet med eller utan mat.
Den upplevda effekten av en Valif tablett kan ta upptill fyra-fem timmar efter att du tagit din tablett.
Du bör ej ta mer än en tablett om dagen och bara om du planerat att ha en sexuell aktivitet.

MISSAD DOS VALIF

Du bör enbart ta en Valif-tablett om du planerar att ha sexuell aktivitet.
Det är ej avsett som ett vanligt läkemedel.

HUR SKA VALIF FÖRVARAS?

Vi rekommenderar att du förvarar dina Valif-tabletter i blisterförpackningen tills du brukar dem samt att du förvarar på en torr och sval plats där temperaturen är under 30 ° C.

Översikt

Valif-tabletter innehåller Vardenafil 20 mg, som är en fosfodiesteras typ 5-hämmare vilket hjälper män med ED (impotens) att få och upprätthålla erektion, då dem är sexuellt upphetsade.
Och Valif (Vardenafil) brukas för att behandla erektil dysfunktion (impotens), som då alltså är oförmågan att få eller upprätthålla en upprätt och hård penis som då är lämplig för sexuell aktivitet.

Detta på grund av otillräckligt blodflöde till penisen.
Valif slappnar av blodkärlen i penisen, vilket medför att den ökar blodflödet samt orsakar erektion, vilket är det naturliga svaret på sexuell stimulans.
Och Valif (Vardenafil) är ej en så kallad afrodisiakum samt kom ihåg stimulering krävs för att få en erektion.

Valif (Vardenafil) tillverkas av Ajanta Pharma.